De klant is zelf verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. Een eventuele verzekering dient de klant zelf af te sluiten bij zijn verzekeraar.