Digitaal infobord voor voor het nationale wetenschapsfestival.